ucr

c)solutions helpt Roosevelt Acedemy met nieuwe corporate identity en realiseert studentenselectie portaal

University College Roosevelt, ‘een Liberal Arts and Sciences University, is gevestigd in Middelburg. UCR acteert bijna volledig autonoom, alleen op academisch niveau heeft zij verantwoording naar de Universiteit van Utrecht. Het internationale karakter van UCR trekt veel buitenlandse studenten aan. Daarom is er ook een toelatingsproces,‘Admissions Process’, van toepassing voor nieuwe studenten. Naast de wens om het ‘Admissions Process’ te optimaliseren, is door UCR aangegeven dat de huidige ‘look and feel’ van de website niet meer voldoet aan de hedendaagse standaarden. c)solutions heeft het ontwerp en de realisatie verzorgd van de nieuwe corporate website met een nieuwe frisse uitstraling.

Het project

Met de bouw van een nieuwe corporate website wil ROAC met een nieuwe, frisse en eigentijdse ‘look and feel’ naar buiten treden. Naast de wensen en eisen van de nieuwe website zijn een flexibel Content Management Systeem, CMS, om het beheer van de website te vereenvoudigen, en authenticatie en autorisatie van de gebruikers belangrijke speerpunten die met SharePoint zijn gerealiseerd.

Related Projects
social intranet zorg